Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Vzdělávací projekt pro středoškolské a vysokoškolské studenty pořádaný v roce 2014 Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády České republiky ve spolupráci s informačními středisky Europe Direct a sítí Eurocenter. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) projekt organizačně zaštiťuje.

O co se jedná?

Vzdělávací projekt přiblíží žákům a studentům středních a vysokých škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí.

Simulace se uskuteční formou jednodenních workshopů ve vybraných městech České republiky. Regionální simulace pro studenty středních škol budou probíhat postupně v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Praze, zatímco finálové kolo se odehraje opět v Praze. Studenty vysokých škol čeká třídenní simulace v Brně.

Proč se zúčastnit?

Účastníci získají jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohou přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů a prohloubit své znalosti o EU. Navíc se seznámí s aktuálními problémy projednávanými na evropské úrovni a utvoří si na ně vlastní názor. Dále získají jedinečnou možnost rozvinout své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů ze stejného regionu, potažmo celé České republiky.

V neposlední řadě mohou ti nejúspěšnější vyhrát zájezd do Bruselu a další hodnotné věcné ceny.

Pořadatel navíc účastníkům hradí veškeré cestování náklady a občerstvení během celého dne.

Jak se přihlásit a jak budou účastníci vybíráni?

Pro přihlášení stačí složit dvoučlenný soutěžní tým (jeden ministr v Radě EU + jeden poslanec Evropského parlamentu) a vyplnit jednoduchou online přihlášku. Přihlášky budou vyhodnoceny pořadatelem a úspěšné týmy budou kontaktovány.

Jak bude projekt probíhat?

Celodenní workshop bude rozdělen na dvě části. V prvním úseku budou nejprve krátce představeny simulované instituce a jejich jednací řády. Ve druhé části převezmou slovo samotní studenti v rolích zástupců členských států: zprvu představí svá stanoviska k předem určenému legislativní aktu, který následně v rámci jednání pozmění, schválí či zamítnou.

Žáci se před samotným konáním akce seznámí s navrhovanou legislativou a budou mít k dispozici široké spektrum informačních zdrojů k danému tématu včetně naznačení problematických či sporných míst daného návrhu.

Kdo projekt organizuje?

Projekt pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřad vlády České republiky ve spolupráci s informačními středisky Europe Direct a sítí Eurocenter. AMO projekt organizačně zaštiťuje. AMO je předním českým think-tankem zaměřeným na zahraniční politiku se širokým zázemím odborníků věnujících se evropským otázkám i s dlouholetou zkušeností s organizací projektů v oblasti vzdělávání. AMO již více než osmnáct let pořádá například mezi studenty velmi oblíbenou simulaci jednání OSN, Evropské unie a NATO Pražský studentský summit.

Kontakty

Martin Mezenský
koordinátor projektu
martin.mezensky@amo.cz

Petra Pejchová
odborná garantka
petra.pejchova@amo.cz

Soubory ke stažení:

Užitečné zdroje pro přípravu na simulaci

Typ souboru: pdf, Velikost: 123.9 KB, Datum poslední změny: 08.04.2014

Cestovní náhrady - formulář

Typ souboru: pdf, Velikost: 238.6 KB, Datum poslední změny: 14.04.2014

Plakát - Olomouc

Typ souboru: pdf, Velikost: 1.19 MB, Datum poslední změny: 04.04.2014

Plakát - Ústí nad Labem

Typ souboru: pdf, Velikost: 1.16 MB, Datum poslední změny: 04.04.2014

Plakát - Hradec Králové

Typ souboru: pdf, Velikost: 1.21 MB, Datum poslední změny: 22.04.2014

Plakát - Praha

Typ souboru: pdf, Velikost: 177 KB, Datum poslední změny: 01.10.2014

Plakát - Brno

Typ souboru: pdf, Velikost: 705.5 KB, Datum poslední změny: 17.09.2014

Plakát - Plzeň

Typ souboru: pdf, Velikost: 186.5 KB, Datum poslední změny: 01.10.2014

Tisková zpráva: Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Olomouci

Typ souboru: doc, Velikost: 154 KB, Datum poslední změny: 18.05.2014

Tisková zpráva: Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Ústí nad Labem

Typ souboru: doc, Velikost: 154.5 KB, Datum poslední změny: 18.05.2014

Tisková zpráva: Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Hradci Králové

Typ souboru: doc, Velikost: 154.5 KB, Datum poslední změny: 18.05.2014

Tisková zpráva: Středoškolští studenti v sedmi krajích debatovali o evropské politice

Typ souboru: doc, Velikost: 154.5 KB, Datum poslední změny: 30.05.2014

TZ AMO_Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Plzni

Typ souboru: doc, Velikost: 289 KB, Datum poslední změny: 11.12.2014

Tisková zpráva: Středoškolští studenti z Prahy a Středočeského kraje debatovali o evropské politice

Typ souboru: docx, Velikost: 136.1 KB, Datum poslední změny: 09.10.2014

Tisková zpráva: Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Brně

Typ souboru: doc, Velikost: 155 KB, Datum poslední změny: 09.12.2014

Tisková zpráva: Staň se na den tvůrcem evropské politiky v Praze

Typ souboru: doc, Velikost: 155 KB, Datum poslední změny: 03.09.2014