Jak učit o klimatických změnách

Klimatická změna je v současné době jedním z nejčastěji zmiňovaných environmentálních témat. Diskuze o ní však bývá velmi často neúplná či ideologicky zabarvená, což mnoha středoškolským studentům komplikuje orientaci v problematice. Ještě obtížnější roli však mají středoškolští pedagogové, kteří by měli být schopni téma studentům přehledně vysvětlit.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) do tohoto prostředí vstoupila se vzdělávacím projektem, který si kladl za cíl zanalyzovat současný stav výuky na českých gymnáziích a v diskuzi s odborníky připravit materiály, které by měly pedagogům i studentům přispět k usnadnění a zkvalitnění výuky.

Průběh projektu

Projekt probíhal ve třech fázích v období mezi dubnem a prosincem 2011. První z nich bylo zmapování výuky o klimatických změnách na vybraných čtyřletých gymnáziích a získání zpětné vazba od jejich pedagogů. Její výsledky naleznete ve výsledné výzkumné zprávě.

Druhou fází byly konzultace o vzdělávání v oblasti klimatických změn. Vedle individuálních rozhovorů proběhl také workshop s odborníky v oblasti klimatické změny a zástupci neziskového i soukromého sektoru. Akce se uskutečnila 14. září 2011 v prostorách Informačního centra OSN v Praze, které bylo partnerem projektu. Prohlédněte si fotografie z workshopu.

V poslední fází byla vytvořena publikace "Jak učit o změně klimatu?, která shrnuje hlavní fakta o klimatické změně, nezaujatě představuje sporné body veřejné debaty, uvádí čtenáře do environmentálního a politického rámce problematiky a v neposlední řadě pomáhá pedagogům s přípravou výuky. K příručce byly připraveny také doplňující výukové materiály a anotovaný rozcestník zdrojů.

Kontakt

Václav Kopecký
Koordinátor projektu
vaclav.kopecky@amo.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.