Vzdělání

Spektrum vzdělávacích aktivit Asociace pro mezinárodní otázky je velmi široké. Její vzdělávací projekty jsou určeny jak studentům středních a vysokých škol, tak jejich pedagogům. Asociace každoročně organizuje Pražský studentský summit, celoroční vzdělávací program pro čtyři stovky českých studentů. Dále seznamuje studenty s tematikou Evropské unie a rozvojové spolupráce, pořádá semináře pro středoškolské pedagogy a další akce. Ve svých aktivitách klade AMO důraz na alternativní vzdělávací metody.