Trendy visegrádských zahraničních politik 2015

Donoři:

Open Society Foundations


Konrad-Adenauer Stiftung, zastoupení v ČR


Ministerstvo zahraničních věcí ČR


Období: 2015

Řešitel:

Asistentka:

Partneři: Cílem projektu je zmapovat názory předních zahraničněpolitických elit (politiků, diplomatů, novinářů, expertů) ze zemí V4 jak na současné globální i evropské výzvy, tak jejich očekávání ohledně budoucího vývoje, a poskytnout jedinečný vhled do zahraničněpolitických kultur těchto čtyř států. Na základě analýzy bude možné určit, které další oblasti skýtají potenciál pro zahraničněpolitickou spolupráci a kde by naopak neměly být do V4 vkládány přílišné naděje. Výsledky studie napomohou podnítit diskusi ohledně budoucnosti Visegrádské skupiny a přispějí k posílení její vnitřní koheze.

Projekt vychází z předchozích výzkumů realizovaných AMO: