Transatlantické vztahy

Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnostnímu a politickému zakotvení České republiky v rámci euroatlantického společenství. Zaměřujeme se primárně na bezpečnostní a obrannou dimenzi spolupráce mezi Evropou a USA a sledujeme dění v Organizaci Severoatlantické smlouvy a její vztah ke Společné bezpečnostní a obranné politice EU. Všímáme si i vývoje zahraniční a vnitřní politiky USA jako dominantního aktéra současného globálního systému. Ustavili jsme tradici pravidelných mezinárodních setkání odborníků a policy-makerů pod hlavičkou "Prague Transatlantic Talks". Naším novým tématem je také kyberbezpečnost. Odborníky na translatlantické vztahy v AMO jsou: