Lidé

Asociace pro mezinárodní otázky je zapsaným spolkem, který rozhoduje prostřednictvím členské schůze, Správní rady a ředitelky organizace.

Členská schůze, sestávající ze všech členů organizace, je nejvyšším orgánem spolku, rozhoduje o zásadních otázkách činnosti organizace a je svolávána jednou ročně. K 1. 8. 2014 měla AMO 104 členů.

Správní rada je statutárním zástupcem spolku. Její primární funkcí je kontrola činnosti a hospodaření organizace. Správní rada jmenuje ředitele/ředitelku organizace, který/á je dále zplnomocněn/á k jednání jménem spolku navenek.